© 2018 by Unitylivestage

Hệ thống thiết bị âm thanh Hội Trường chuyên dụng

Giá: Vui lòng liên hệ

 

Setup cho: Chương trình hội nghị lớn, quan trọng với các yêu cầu phức tạp

 

Thiết bị sử dụng:

  • Giải pháp âm thanh cao cấp  RCF, Midas digital…

  • Thiết bị phụ kiện chuyên dụng cao cấp từ: Sennheiser, AKG...