© 2018 by Unitylivestage

Hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn 2

3.200.000₫Price

Setup cho: Phòng tiệc, Nhà hàng, Khách sạn liên hoan công ty, DJ, Ca sĩ/ Band chuyên nghiệp biểu diễn…

 

Quy mô 50-100 người

 • Biểu diễn với nhạc CD/ Keyboard

  Giá:

  • Âm thanh: 2,200,000

  • Ánh sáng: 1,000,000

   

  Thiết bị sử dụng:

  • JBL  Dual 15” woofer Speakers - 02 chiếc

  • JBL Monitor 12” woofer Speakers - 02 chiếc

  • Wireless Microphone Shure Beta 87/ Sennheiser G3 - 04 chiếc

  • Yamaha/ Soundcraft 16 channels + effect/ reverb - 01 chiếc

  • Yamaha/ Crown Amplifier 5000 - 02 chiếc

  • ART Tube Compressor - 01 chiếc

  • Dây tín hiệu và hệ thống điều chỉnh đi kèm

  • Par LED 54/ 3W RGB - 12 chiếc

  • Mixer DMX 240/ 512 channel - 01 chiếc

  • Kĩ thuật viên điều chỉnh âm thanh & ánh sáng

   

  Dịch vụ cung cấp thêm:

  • Mic headset: 200,000/cái

  • Backline: Bộ trống jazz (drum set), Amp bass, Amp guitar, Keyboard, Electric Piano, Percussion: 2,000,000/bộ

  • Digital Mixer: 4,000,000/bàn

 • Biểu diễn với Band/ DJ

  Giá:

  • Âm thanh: 3,500,000

  • Ánh sáng: 1-2,000,000

   

  Thiết bị sử dụng:

  • JBL  Dual 15” woofer Speakers - 02 chiếc

  • JBL  Sub-woofer Speakers - 02 chiếc

  • JBL Monitor 15” woofer Speakers - 02 chiếc

  • Wireless Microphone Shure Beta 87/ Sennheiser G3 - 04 chiếc

  • Shure instrument Microphone (Drums, Bass, Guitar, Per) - 01 set combo

  • Yamaha 24 channels + effect/ reverb - 01 chiếc

  • Yamaha/ Crown Amplifier 5000 - 03 chiếc

  • ART/ Presonus Compressor Gate - 02 chiếc

  • Dây tín hiệu và hệ thống điều chỉnh đi kèm

  • Kĩ thuật viên điều chỉnh âm thanh.

  • Par LED 54/ 3W RGB - 12 chiếc

  • BEAM 230s 17 gobo 14 màu - 02 chiếc (optional)

  • Mixer DMX 240/ 512 channel - 01 chiếc

  • Máy khói 1000 - 01 chiếc

  • Kĩ thuật viên điều chỉnh ánh sáng

   

  Dịch vụ cung cấp thêm:

  • Mic headset: 200,000/cái

  • Backline: Bộ trống jazz (drum set), Amp bass, Amp guitar, Keyboard, Electric Piano, Percussion: 2,000,000/bộ

  • Digital Mixer: 4,000,000/bàn